http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả Xổ số điện toán

Xổ số điện toán - Ngày: 28/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 26/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 25/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 24/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 23/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Xổ số điện toán - Ngày: 22/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )