http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N
54
200N
671
400N
7508
4963
4271
1TR
5556
3TR
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
10TR
63472
85457
20TR
02190
30TR
76629
ĐB
692964
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
7,7 1 6,7
7 2 9
6 3 8,4
5,7,3,6 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,6,0,7
5,1 6 3,5,4
1,5 7 1,1,4,2
0,3 8
2 9 0
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N
39
200N
518
400N
6869
0462
4179
1TR
6816
3TR
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
10TR
60300
86797
20TR
90943
30TR
46806
ĐB
713531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
7,6,3 1 8,6
6,8 2
4,4 3 9,1
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5
1,0 6 9,2,8,1,4
9 7 9,1,9
1,6 8 2
3,6,7,7 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N
25
200N
330
400N
2567
4125
9496
1TR
8184
3TR
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
10TR
88761
77071
20TR
29621
30TR
31196
ĐB
218726
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,6,6,7,2 1 4
4 2 5,5,1,6
3 0,8
8,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
2,2 5 1
9,9,2 6 7,1,1
6,7 7 7,1
3 8 4
4 9 6,6
Kết quả xổ số Hậu Giang
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N
73
200N
261
400N
3034
3324
7499
1TR
1895
3TR
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
10TR
44760
13019
20TR
53430
30TR
72502
ĐB
757837
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,3 0 2
6,1 1 0,1,9
0 2 4,6
7,7 3 4,7,9,0,7
3,2 4
Chục Số Đơn vị
9 5
2 6 1,9,0
3,3 7 3,3
8
9,3,6,1 9 9,5
Kết quả xổ số Hậu Giang
27/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
20/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N
74
200N
120
400N
5138
8801
1977
1TR
9248
3TR
87608
22870
94632
63082
31680
54883
59307
10TR
48928
39716
20TR
36843
30TR
89532
ĐB
271154
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 1,8,7
0 1 6
3,8,3 2 0,8
8,4 3 8,2,2
7,5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6
7,0 7 4,7,0
3,4,0,2 8 2,0,3
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
13/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N
09
200N
340
400N
5973
6277
3360
1TR
6713
3TR
78008
77319
22015
91623
53666
18511
31915
10TR
29616
97767
20TR
59938
30TR
66351
ĐB
282175
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 9,8
1,5 1 3,9,5,1,5,6
2 3
7,1,2 3 8
4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 1
6,1 6 0,6,7
7,6 7 3,7,5
0,3 8
0,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )