http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N
28
200N
805
400N
9235
4527
4503
1TR
3273
3TR
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
10TR
92004
13961
20TR
03502
30TR
25893
ĐB
459577
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,4,2
6 1
4,8,0 2 8,7
0,7,9 3 5,6
6,7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3 5
3,8 6 4,1
2,7 7 3,8,4,7
2,7 8 2,6
9 3
Kết quả xổ số Long An
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N
13
200N
294
400N
6480
7889
2136
1TR
8528
3TR
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
10TR
44554
82810
20TR
26809
30TR
81964
ĐB
779547
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
9,3 1 3,0
4 2 8
1,9,5 3 6,8,1
9,5,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,4
3 6 4
4 7
2,3 8 0,9
8,0 9 4,3,1
Kết quả xổ số Long An
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N
96
200N
882
400N
3878
7988
6237
1TR
9515
3TR
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
10TR
78859
35507
20TR
58289
30TR
82694
ĐB
082275
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 2,7
9 1 5
8,8,0 2
3 3 7,4,3,0
3,9 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9
9 6
3,0 7 8,0,5
7,8 8 2,8,2,9
5,8 9 6,1,4
Kết quả xổ số Long An
04/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N
84
200N
590
400N
0408
8349
9166
1TR
1177
3TR
29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
10TR
15686
74968
20TR
99085
30TR
00367
ĐB
856788
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,3,5
1
2
0 3 8,9
8 4 9
Chục Số Đơn vị
9,6,0,8 5
6,9,8 6 6,5,8,7
7,6 7 7
0,3,6,8 8 4,6,5,8
4,3 9 0,5,6
Kết quả xổ số Long An
27/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Long An
20/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N
56
200N
224
400N
5749
5484
9607
1TR
3478
3TR
83153
36057
05245
71222
56942
96851
32233
10TR
97977
54431
20TR
11592
30TR
36734
ĐB
765578
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,3 1
2,4,9 2 4,2
5,3 3 3,1,4
2,8,3 4 9,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,7,1
5 6
0,5,7 7 8,7,8
7,7 8 4
4 9 2
Kết quả xổ số Long An
13/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N
40
200N
800
400N
1392
0560
5778
1TR
4109
3TR
66023
00455
27663
11808
51920
09742
23419
10TR
89808
65235
20TR
10854
30TR
65753
ĐB
569704
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,0,6,2 0 0,9,8,8,4
1 9
9,4 2 3,0
2,6,5 3 5
5,0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,4,3
6 0,3
7 8
7,0,0 8
0,1 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )