http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N
40
200N
182
400N
6992
5247
1054
1TR
9931
3TR
54724
45171
62527
87990
78731
82068
27759
10TR
80068
62003
20TR
81495
30TR
93922
ĐB
737647
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
3,7,3 1
8,9,2 2 4,7,2
0 3 1,1
5,2 4 0,7,7
Chục Số Đơn vị
9 5 4,9
6 8,8
4,2,4 7 1
6,6 8 2
5 9 2,0,5
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N
46
200N
766
400N
5735
2682
4445
1TR
1759
3TR
02379
02677
05147
10493
90231
09814
77099
10TR
50037
51979
20TR
10671
30TR
41803
ĐB
219024
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N
36
200N
804
400N
2550
2129
5133
1TR
0386
3TR
62042
25995
23479
14917
07907
80693
92269
10TR
56329
84171
20TR
17364
30TR
10012
ĐB
741575
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,7
7 1 7,2
4,1 2 9,9
3,9 3 6,3
0,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
3,8 6 9,4
1,0 7 9,1,5
8 6
2,7,6,2 9 5,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N
73
200N
462
400N
8656
3229
1842
1TR
0019
3TR
70600
85920
22099
21850
97309
65872
69173
10TR
62470
76671
20TR
78343
30TR
44710
ĐB
879830
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,5,7,1,3 0 0,9
7 1 9,0
6,4,7 2 9,0
7,7,4 3 0
4 2,3
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5 6 2
7 3,2,3,0,1
8
2,1,9,0 9 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
28/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N
43
200N
517
400N
1011
5697
3104
1TR
9325
3TR
70126
13547
07352
12819
90636
61854
37710
10TR
95887
10040
20TR
62901
30TR
36902
ĐB
508953
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,1,2
1,0 1 7,1,9,0
5,0 2 5,6
4,5 3 6
0,5 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,4,3
2,3 6
1,9,4,8 7
8 7
1 9 7
Kết quả xổ số Kiên Giang
21/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N
28
200N
908
400N
6180
1157
5769
1TR
1680
3TR
69888
20746
26456
32021
44557
05469
07799
10TR
89179
32057
20TR
44914
30TR
72335
ĐB
975735
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8
2 1 4
2 8,1
3 5,5
1 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3 5 7,6,7,7
4,5 6 9,9
5,5,5 7 9
2,0,8 8 0,0,8
6,6,9,7 9 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
14/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K2
100N
91
200N
025
400N
4282
6649
5678
1TR
9990
3TR
70332
18409
17256
13122
05902
28010
31895
10TR
65687
83161
20TR
40737
30TR
60590
ĐB
655444
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0 9,2
9,6 1 0
8,3,2,0 2 5,2
3 2,7
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
5 6 1
8,3 7 8
7 8 2,7
4,0 9 1,0,5,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )