http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Bình Định
20/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
72
250N
519
500N
3975
8568
6961
1TR
3888
2,5TR
37128
82228
11071
11578
83814
45221
39178
5TR
40083
04298
10TR
26771
40TR
01968
ĐB
283930
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,7,2,7 1 9,4
7 2 8,8,1
8 3 0
1 4
Chục Số Đơn vị
7 5
6 8,1,8
7 2,5,1,8,8,1
6,8,2,2,7,7,9,6 8 8,3
1 9 8
Kết quả xổ số Bình Định
13/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
32
250N
655
500N
6342
0448
6202
1TR
7141
2,5TR
23089
62436
21031
07927
96222
61079
01714
5TR
08921
28777
10TR
37098
40TR
99204
ĐB
866431
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,4
4,3,2,3 1 4
3,4,0,2 2 7,2,1
3 2,6,1,1
1,0 4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
5 5 5
3 6
2,7 7 9,7
4,9 8 9
8,7 9 8
Kết quả xổ số Bình Định
06/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
66
250N
851
500N
7392
9523
1698
1TR
4302
2,5TR
53119
22969
65963
29968
39687
75973
80658
5TR
59842
69307
10TR
45036
40TR
37126
ĐB
609435
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
5 1 9
9,0,4 2 3,6
2,6,7 3 6,5
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8
6,3,2 6 6,9,3,8
8,0 7 3
9,6,5 8 7
1,6 9 2,8
Kết quả xổ số Bình Định
30/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
43
250N
908
500N
9865
5283
6960
1TR
6822
2,5TR
36001
06062
56804
77846
63843
10965
83734
5TR
79868
30470
10TR
70133
40TR
46203
ĐB
109868
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8,1,4,3
0 1
2,6 2 2
4,8,4,3,0 3 4,3
0,3 4 3,6,3
Chục Số Đơn vị
6,6 5
4 6 5,0,2,5,8,8
7 0
0,6,6 8 3
9
Kết quả xổ số Bình Định
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
52
250N
814
500N
2985
9681
9431
1TR
6578
2,5TR
56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
5TR
48938
81618
10TR
63991
40TR
46247
ĐB
725475
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
8,3,9 1 4,7,8
5 2
4,7,7 3 1,8
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
8,7 5 2
8 6
1,4 7 8,3,3,5
7,3,1 8 5,1,6
0,0 9 1
Kết quả xổ số Bình Định
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
56
250N
356
500N
5523
8800
4872
1TR
6066
2,5TR
00875
72944
15426
45424
37476
63152
80669
5TR
79283
03641
10TR
18448
40TR
58606
ĐB
229333
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
4 1
7,5 2 3,6,4
2,8,3 3 3
4,2 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
7 5 6,6,2
5,5,6,2,7,0 6 6,9
7 2,5,6
4 8 3
6 9
Kết quả xổ số Bình Định
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N
37
250N
833
500N
9910
0909
0857
1TR
3793
2,5TR
24812
01274
56360
16754
69700
66163
34906
5TR
88414
01286
10TR
23277
40TR
88904
ĐB
051442
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,0 0 9,0,6,4
1 0,2,4
1,4 2
3,9,6 3 7,3
7,5,1,0 4 2
Chục Số Đơn vị
5 7,4
0,8 6 0,3
3,5,7 7 4,7
8 6
0 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
44  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
45  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )
27  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 18 ngày )
80  ( 12 ngày )
00  ( 11 ngày )
05  ( 11 ngày )
31  ( 11 ngày )
48  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
60  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 13 ngày )
06  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
38  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )