http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/06/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
22/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
24362
G.Nhất
36143
G.Nhì
80759
88565
G.Ba
86584
84923
60925
16611
47432
94039
G.Tư
2964
1915
6706
0171
G.Năm
7249
1179
3059
9636
8423
4066
G.Sáu
803
059
596
G.Bảy
70
87
10
01
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 1,3,6
0,7,1 1 0,5,1
3,6 2 3,3,5
0,2,2,4 3 6,2,9
6,8 4 9,3
Chục Số Đơn vị
1,2,6 5 9,9,9
9,3,6,0 6 6,4,5,2
8 7 0,9,1
8 7,4
5,4,7,5,3,5 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 15/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
15/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
40369
G.Nhất
61635
G.Nhì
85885
89164
G.Ba
82363
05118
15616
00383
01112
13463
G.Tư
4569
1845
1353
4889
G.Năm
2173
0478
0898
7159
1769
3106
G.Sáu
121
026
567
G.Bảy
13
77
96
52
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 3,8,6,2
5,1 2 1,6
1,7,5,6,8,6 3 5
6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,3 5 2,9,3
9,2,0,1 6 7,9,9,3,3,4,9
7,6 7 7,3,8
7,9,1 8 9,3,5
5,6,6,8,6 9 6,8

Xổ số điện toán - Ngày: 08/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 08/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
08/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
63333
G.Nhất
06115
G.Nhì
03604
47710
G.Ba
20814
12887
90480
76129
05409
67246
G.Tư
8973
2636
4015
3549
G.Năm
2605
8619
1376
6464
7730
5679
G.Sáu
140
887
883
G.Bảy
24
89
58
66
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,8,1 0 5,9,4
1 9,5,4,0,5
2 4,9
8,7,3 3 0,6,3
2,6,1,0 4 0,9,6
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 8
6,7,3,4 6 6,4
8,8 7 6,9,3
5 8 9,7,3,7,0
8,1,7,4,2,0 9

Xổ số điện toán - Ngày: 01/06/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/06/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 01/06/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
01/062024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
12612
G.Nhất
12229
G.Nhì
52445
78001
G.Ba
35540
84186
27880
36730
86783
11313
G.Tư
4189
8855
7970
2800
G.Năm
8482
7801
1359
6659
5441
4180
G.Sáu
019
239
877
G.Bảy
70
49
68
19
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,7,0,4,8,3 0 1,0,1
0,4,0 1 9,9,3,2
8,1 2 9
8,1 3 9,0
4 9,1,0,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 9,9,5
8 6 8
7 7 0,7,0
6 8 2,0,9,6,0,3
4,1,1,3,5,5,8,2 9

Xổ số điện toán - Ngày: 25/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
25/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
09743
G.Nhất
80957
G.Nhì
58795
38612
G.Ba
30165
99475
59693
26647
80994
67715
G.Tư
7348
3723
9468
7032
G.Năm
1192
3750
3229
4263
1412
7585
G.Sáu
192
342
319
G.Bảy
43
55
10
23
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
1 0,9,2,5,2
9,4,9,1,3,1 2 3,9,3
4,2,6,2,9,4 3 2
9 4 3,2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
5,8,6,7,1,9 5 5,0,7
6 3,8,5
4,5 7 5
4,6 8 5
1,2 9 2,2,3,4,5

Xổ số điện toán - Ngày: 18/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
18/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
91322
G.Nhất
34422
G.Nhì
54587
91207
G.Ba
65370
28969
87605
86304
25261
47953
G.Tư
8722
3565
3622
9776
G.Năm
9794
6034
3664
4804
5847
1109
G.Sáu
439
382
725
G.Bảy
17
18
19
80
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 4,9,5,4,7
6 1 7,8,9
8,2,2,2,2 2 5,2,2,2,2
5 3 9,4
9,3,6,0,0 4 7
Chục Số Đơn vị
2,6,0 5 3
7 6 4,5,9,1
1,4,8,0 7 6,0
1 8 0,2,7
1,3,0,6 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 11/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Nam Định
11/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSMB
ĐB
98076
G.Nhất
10832
G.Nhì
34069
56100
G.Ba
99345
21382
23746
71599
25382
85169
G.Tư
0930
1587
9302
2080
G.Năm
0506
4079
4286
6281
9650
6402
G.Sáu
526
321
995
G.Bảy
64
52
00
77
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,5,3,8,0 0 0,6,2,2,0
2,8 1
5,0,0,8,8,3 2 6,1
3 0,2
6 4 5,6
Chục Số Đơn vị
9,4 5 2,0
2,0,8,4,7 6 4,9,9
7,8 7 7,9,6
8 6,1,7,0,2,2
7,9,6,6 9 5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

53  ( 11 ngày )
44  ( 10 ngày )
73  ( 10 ngày )
45  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )
27  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
06  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 18 ngày )
80  ( 12 ngày )
00  ( 11 ngày )
05  ( 11 ngày )
31  ( 11 ngày )
48  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
60  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 13 ngày )
06  ( 12 ngày )
20  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
38  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )
66  ( 6 ngày )