http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Sóc Trăng
22/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N
75
200N
167
400N
0399
6400
0213
1TR
7191
3TR
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
10TR
57121
10501
20TR
10511
30TR
27653
ĐB
825835
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
9,8,2,0,1 1 3,9,1
2 9,1
1,5 3 4,9,5
3 4
Chục Số Đơn vị
7,3 5 3
6 7
6 7 5
9,0 8 1
9,2,3,1 9 9,1,8
Kết quả xổ số Sóc Trăng
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N
72
200N
357
400N
1753
0495
8195
1TR
2049
3TR
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
10TR
38333
43037
20TR
18263
30TR
81864
ĐB
516741
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
4,4 1 0
7 2 3,6
5,2,3,6 3 9,3,7
8,6 4 9,1,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 7,3
2 6 3,4
5,3 7 2,0
8 4
4,3 9 5,5
Kết quả xổ số Sóc Trăng
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N
84
200N
177
400N
8085
1575
1081
1TR
3676
3TR
12999
12891
69195
62446
89512
39481
98082
10TR
13908
77693
20TR
05167
30TR
39971
ĐB
874204
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
8,9,8,7 1 2
1,8 2
9 3
8,0 4 6
Chục Số Đơn vị
8,7,9 5
7,4 6 7
7,6 7 7,5,6,1
0 8 4,5,1,1,2
9 9 9,1,5,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
01/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N
90
200N
125
400N
1539
8403
9576
1TR
1976
3TR
70661
33297
69956
54531
94119
70890
94493
10TR
32101
50340
20TR
11702
30TR
10271
ĐB
393889
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,4 0 3,1,2
6,3,0,7 1 9
0 2 5
0,9 3 9,1
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 6
7,7,5 6 1
9 7 6,6,1
8 9
3,1,8 9 0,7,0,3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
24/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N
06
200N
889
400N
0979
5587
4688
1TR
4371
3TR
01609
38107
77768
28461
27585
95275
49728
10TR
27992
41004
20TR
80583
30TR
99805
ĐB
686889
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7,4,5
7,6 1
9 2 8
8 3
0 4
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5
0 6 8,1
8,0 7 9,1,5
8,6,2 8 9,7,8,5,3,9
8,7,0,8 9 2
Kết quả xổ số Sóc Trăng
17/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N
89
200N
132
400N
6566
3205
3147
1TR
9943
3TR
16374
00215
41541
57610
60921
27993
51714
10TR
31047
13061
20TR
25938
30TR
41388
ĐB
074764
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
4,2,6 1 5,0,4
3 2 1
4,9 3 2,8
7,1,6 4 7,3,1,7
Chục Số Đơn vị
0,1 5
6 6 6,1,4
4,4 7 4
3,8 8 9,8
8 9 3
Kết quả xổ số Sóc Trăng
10/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N
75
200N
048
400N
1589
9819
2705
1TR
8843
3TR
25237
50956
04332
64243
87093
24999
53108
10TR
73778
60988
20TR
92252
30TR
74107
ĐB
940716
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,7
1 9,6
3,5 2
4,4,9 3 7,2
4 8,3,3
Chục Số Đơn vị
7,0 5 6,2
5,1 6
3,0 7 5,8
4,0,7,8 8 9,8
8,1,9 9 3,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )