http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Gia Lai
SGL
97
915
3604
6964
9813
4375
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
61260
68451
35163
91393
346952
Ninh Thuận
ST
00
895
7719
0132
0351
1892
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
46644
09399
16692
87932
983551
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 12/08/2022  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,0
5 1 5,3,9
5 2
1,6,9 3 8,6
0,6 4
1,7,9 5 7,1,2
3 6 4,0,3
9,5 7 5
3 8
9,1 9 7,9,5,3
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,3
5,5 1 9,9
3,9,9,3 2 3
2,8,0 3 2,8,2
4 4 4
9 5 1,1
0 6
7
9,3 8 3
1,1,9 9 5,2,8,9,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Bình Định
SBD
26
306
1846
6644
1221
8009
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
82389
86726
78718
06257
071656
Quảng Trị
ST
76
366
7335
6648
2784
6493
27311
74130
75445
59274
64621
88095
55505
71564
08374
41668
16183
244044
Quảng Bình
SB
85
398
8575
1692
7684
9040
64741
19750
88402
65202
41751
69409
02194
69454
40033
30839
59791
083769
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 11/08/2022  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
0 6,9,9,5
2 1 8
4 2 6,1,6
3 5
4 4 6,4,2
3,5,0,8 5 5,7,6
2,0,4,2,5 6
8,5 7
1 8 7,5,9
0,0,8 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1,2 1 1
2 1
9,8 3 5,0
8,7,6,7,4 4 8,5,4
3,4,9,0 5
7,6 6 6,4,8
7 6,4,4
4,6 8 4,3
9 3,5
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
4,5 0 2,2,9
4,5,9 1
9,0,0 2
3 3 3,9
8,9,5 4 0,1
8,7 5 0,1,4
6 9
7 5
9 8 5,4
0,3,6 9 8,2,4,1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
22
113
4588
6004
0016
7769
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
17575
23979
67099
59772
307517
Khánh Hòa
SKH
07
809
3188
2357
9837
4655
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
98739
48130
00141
91145
157623
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 10/08/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1
0,7 1 3,6,0,7
2,7 2 2,6,8
1 3
0,9,7 4
7 5
1,2 6 9
1 7 1,4,5,9,2
8,2 8 8
6,7,9 9 4,9
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
2,5,3 0 7,9,7
3,4 1
2 2 2,0,7,3
4,2 3 7,1,9,0
4 3,1,5
5,4 5 7,5,0
6
0,5,3,0,2 7
8 8 8
0,3 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đắk Lắk
SDLK
30
025
3986
7955
2129
3718
61208
17824
71492
28076
74073
49693
01804
71808
43220
25053
14057
162518
Quảng Nam
SM
53
690
1892
1516
4227
1743
09878
97582
64613
46575
33850
45519
89134
83228
57702
67710
28795
152034
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 09/08/2022  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
3,2 0 8,4,8
1 8,8
9 2 5,9,4,0
7,9,5 3 0
2,0 4
2,5 5 5,3,7
8,7 6
5 7 6,3
1,0,0,1 8 6
2 9 2,3
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
9,5,1 0 2
1 6,3,9,0
9,8,0 2 7,8
5,4,1 3 4,4
3,3 4 3
7,9 5 3,0
1 6
2 7 8,5
7,2 8 2
1 9 0,2,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Thừa T. Huế
STTH
25
499
7561
4686
7830
6453
12417
61544
43717
05446
48738
23578
40537
90791
02052
98266
74551
552158
Phú Yên
S
90
036
4100
4896
4461
7698
83831
90496
48148
71792
74870
15844
29703
14552
34562
39837
33929
639157
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 08/08/2022  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
3 0
6,9,5 1 7,7
5 2 5
5 3 0,8,7
4 4 4,6
2 5 3,2,1,8
8,4,6 6 1,6
1,1,3 7 8
3,7,5 8 6
9 9 9,1
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 0,3
6,3 1
9,5,6 2 9
0 3 6,1,7
4 4 8,4
5 2,7
3,9,9 6 1,2
3,5 7 0
9,4 8
2 9 0,6,8,6,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Kon Tum
SKT
34
889
6628
8557
9111
4363
48484
36955
19195
54219
33632
73465
60328
73774
80925
11389
45476
745986
Khánh Hòa
SKH
68
998
3290
6493
3742
6062
86711
01893
85724
97717
54293
90570
25847
36850
81839
22483
12154
733571
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 07/08/2022  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1,9
3 2 8,8,5
6 3 4,2
3,8,7 4
5,9,6,2 5 7,5
7,8 6 3,5
5 7 4,6
2,2 8 9,4,9,6
8,1,8 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
1,7 1 1,7
4,6 2 4
9,9,9,8 3 9
2,5 4 2,7
5 0,4
6 8,2
1,4 7 0,1
6,9 8 3
3 9 8,0,3,3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Đà Nẵng
SDG
50
215
2423
0332
8151
9102
66793
15989
62842
82004
17312
71919
61278
51126
45022
49618
28526
506920
Quảng Ngãi
SG
08
463
9244
0971
0657
6723
44386
29793
83201
36483
28446
35069
44078
90659
14717
90185
90412
509325
Đắk Nông
SD
07
502
3125
8925
3733
7812
16724
25431
56881
90661
63707
06201
18599
73043
42488
55594
53258
021397
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 06/08/2022  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
5,2 0 2,4
5 1 5,2,9,8
3,0,4,1,2 2 3,6,2,6,0
2,9 3 2
0 4 2
1 5 0,1
2,2 6
7 8
7,1 8 9
8,1 9 3
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
0 8,1
7,0 1 7,2
1 2 3,5
6,2,9,8 3
4 4 4,6
8,2 5 7,9
8,4 6 3,9
5,1 7 1,8
0,7 8 6,3,5
6,5 9 3
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0 7,2,7,1
3,8,6,0 1 2
0,1 2 5,5,4
3,4 3 3,1
2,9 4 3
2,2 5 8
6 1
0,0,9 7
8,5 8 1,8
9 9 9,4,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
83  ( 10 ngày )
08  ( 9 ngày )
12  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
22  ( 7 ngày )

Miền Bắc

61  ( 18 ngày )
32  ( 13 ngày )
49  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
77  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
39  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
65  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

67  ( 13 ngày )
77  ( 12 ngày )
14  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
33  ( 9 ngày )
40  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
12  ( 6 ngày )