http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
36
250N
405
500N
3776
6702
5742
1TR
6215
2,5TR
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
5TR
74690
21801
10TR
90756
40TR
44949
ĐB
255020
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3,9,2 0 5,2,0,1
4,0 1 5
0,4,7 2 0
3 6,0
4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
0,1,8 5 6,6,6
3,7,5,5,5 6
7 6,2
8 5
4 9 0
Kết quả xổ số Kon Tum
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
06
250N
573
500N
7090
6133
8510
1TR
9792
2,5TR
39615
41186
17274
56183
08029
72406
22188
5TR
89275
95067
10TR
14112
40TR
49802
ĐB
839184
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6,6,2
1 0,5,2
9,1,0 2 9
7,3,8 3 3
7,8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5
0,8,0 6 7
6 7 3,4,5
8 8 6,3,8,4
2 9 0,2
Kết quả xổ số Kon Tum
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
23
250N
225
500N
1667
5119
8554
1TR
1904
2,5TR
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
5TR
15442
17891
10TR
56286
40TR
12096
ĐB
756179
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,5
9 1 9
2,3,4 2 3,5,2,6
2 3 8,2
5,0,5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 4,4
2,8,9 6 7
6 7 9
3 8 6
1,7 9 0,1,6
Kết quả xổ số Kon Tum
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
89
250N
712
500N
8549
0719
6344
1TR
2616
2,5TR
89749
32671
96938
57247
67019
78784
97178
5TR
55215
82410
10TR
41357
40TR
81902
ĐB
992050
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
7 1 2,9,6,9,5,0
1,0 2
3 8
4,8 4 9,4,9,7
Chục Số Đơn vị
1 5 7,0
1 6
4,5 7 1,8
3,7 8 9,4
8,4,1,4,1 9
Kết quả xổ số Kon Tum
28/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
25
250N
787
500N
2091
0114
8858
1TR
9318
2,5TR
26257
70549
09056
96633
35585
94738
50173
5TR
32784
24151
10TR
83021
40TR
97638
ĐB
905021
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
9,5,2,2 1 4,8
2 5,1,1
3,7 3 3,8,8
1,8 4 9
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8,7,6,1
5 6
8,5 7 3
5,1,3,3 8 7,5,4
4 9 1
Kết quả xổ số Kon Tum
21/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
48
250N
864
500N
2137
1699
5360
1TR
1813
2,5TR
99416
49944
80354
41746
87940
32612
06792
5TR
04426
86261
10TR
56022
40TR
39427
ĐB
735295
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
6 1 3,6,2
1,9,2 2 6,2,7
1 3 7
6,4,5 4 8,4,6,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4
1,4,2 6 4,0,1
3,2 7
4 8
9 9 9,2,5
Kết quả xổ số Kon Tum
14/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N
86
250N
261
500N
0851
2622
4416
1TR
0328
2,5TR
71136
97286
55146
23941
69310
23713
38784
5TR
27122
86964
10TR
59686
40TR
25568
ĐB
270022
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0
6,5,4 1 6,0,3
2,2,2 2 2,8,2,2
1 3 6
8,6 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 1
8,1,3,8,4,8 6 1,4,8
7
2,6 8 6,6,4,6
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )