http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Quảng Bình
23/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
43
250N
465
500N
6296
2806
8918
1TR
0892
2,5TR
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
5TR
87663
27331
10TR
84043
40TR
83963
ĐB
052696
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,5
0,3 1 8,5
9 2 4
4,7,6,6,4,6 3 1
2 4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5
9,0,9 6 5,3,3,3
7 3
1 8 9
8 9 6,2,6
Kết quả xổ số Quảng Bình
16/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
53
250N
868
500N
9249
8649
5274
1TR
1492
2,5TR
34502
13226
60662
35486
00492
29885
61608
5TR
61783
14335
10TR
71855
40TR
37910
ĐB
843919
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,8
1 0,9
9,0,6,9 2 6
5,8 3 5
7 4 9,9
Chục Số Đơn vị
8,3,5 5 3,5
2,8 6 8,2
7 4
6,0 8 6,5,3
4,4,1 9 2,2
Kết quả xổ số Quảng Bình
09/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
14
250N
527
500N
5404
1700
1800
1TR
6803
2,5TR
12815
16997
12581
53627
67846
92492
23085
5TR
51368
54267
10TR
28471
40TR
90900
ĐB
592097
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,0 0 4,0,0,3,0
8,7 1 4,5
9 2 7,7
0 3
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
1,8 5
4 6 8,7
2,9,2,6,9 7 1
6 8 1,5
9 7,2,7
Kết quả xổ số Quảng Bình
02/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
65
250N
854
500N
3404
8229
7849
1TR
3717
2,5TR
14340
06017
72466
10623
52914
21495
97732
5TR
34937
44138
10TR
78617
40TR
68060
ĐB
249510
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,1 0 4
1 7,7,4,7,0
3 2 9,3
2 3 2,7,8
5,0,1 4 9,0
Chục Số Đơn vị
6,9 5 4
6 6 5,6,0
1,1,3,1 7
3 8
2,4 9 5
Kết quả xổ số Quảng Bình
25/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
81
250N
707
500N
0986
2003
4671
1TR
3792
2,5TR
69064
61452
76676
47680
76922
32246
52555
5TR
45842
03050
10TR
41964
40TR
15447
ĐB
137522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,3
8,7 1
9,5,2,4,2 2 2,2
0 3
6,6 4 6,2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,0
8,7,4 6 4,4
0,4 7 1,6
8 1,6,0
9 2
Kết quả xổ số Quảng Bình
18/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
17
250N
016
500N
6008
3529
6495
1TR
0246
2,5TR
26245
43567
92375
81332
28233
71551
86623
5TR
17987
58318
10TR
74516
40TR
20204
ĐB
559649
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
5 1 7,6,8,6
3 2 9,3
3,2 3 2,3
0 4 6,5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,7 5 1
1,4,1 6 7
1,6,8 7 5
0,1 8 7
2,4 9 5
Kết quả xổ số Quảng Bình
11/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N
50
250N
421
500N
6841
1420
2442
1TR
9215
2,5TR
70438
67352
99590
10561
61055
50332
93997
5TR
76751
47916
10TR
50938
40TR
61314
ĐB
597576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,9 0
2,4,6,5 1 5,6,4
4,5,3 2 1,0
3 8,2,8
1 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1,5 5 0,2,5,1
1,7 6 1
9 7 6
3,3 8
9 0,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )