http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Cà Mau
27/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K4
100N
15
200N
991
400N
6369
8382
5411
1TR
1628
3TR
90940
64256
33751
21021
69810
34952
06720
10TR
60687
30921
20TR
15370
30TR
45542
ĐB
188938
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,2,7 0
9,1,5,2,2 1 5,1,0
8,5,4 2 8,1,0,1
3 8
4 0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2
5 6 9
8 7 0
2,3 8 2,7
6 9 1
Kết quả xổ số Cà Mau
20/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K3
100N
65
200N
010
400N
4249
1301
3927
1TR
2758
3TR
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
10TR
41083
41556
20TR
42962
30TR
98835
ĐB
287839
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Kết quả xổ số Cà Mau
13/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K2
100N
30
200N
677
400N
6376
8904
3840
1TR
5865
3TR
21397
49590
60464
68568
97280
70400
55101
10TR
63157
49949
20TR
41841
30TR
11246
ĐB
071363
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4,9,8,0 0 4,0,1
0,4 1
2
6 3 0
0,6 4 0,9,1,6
Chục Số Đơn vị
6 5 7
7,4 6 5,4,8,3
7,9,5 7 7,6
6 8 0
4 9 7,0
Kết quả xổ số Cà Mau
06/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K1
100N
94
200N
461
400N
2623
3964
3293
1TR
0275
3TR
19239
30216
14779
82161
45631
27940
98990
10TR
49917
15689
20TR
12851
30TR
50180
ĐB
838679
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0
6,6,3,5 1 6,7
2 3
2,9 3 9,1
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1 6 1,4,1
1 7 5,9,9
8 9,0
3,7,8,7 9 4,3,0
Kết quả xổ số Cà Mau
29/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K5
100N
56
200N
118
400N
4383
1943
9872
1TR
8726
3TR
49487
07515
01091
27813
39473
23958
10179
10TR
78938
72139
20TR
97312
30TR
65016
ĐB
209675
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 8,5,3,2,6
7,1 2 6
8,4,1,7 3 8,9
4 3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6,8
5,2,1 6
8 7 2,3,9,5
1,5,3 8 3,7
7,3 9 1
Kết quả xổ số Cà Mau
22/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K4
100N
89
200N
409
400N
1673
1004
2060
1TR
5316
3TR
20506
61176
84385
09436
74627
73360
61470
10TR
28904
94086
20TR
59902
30TR
23148
ĐB
641398
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,7 0 9,4,6,4,2
1 6
0 2 7
7 3 6
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5
1,0,7,3,8 6 0,0
2 7 3,6,0
4,9 8 9,5,6
8,0 9 8
Kết quả xổ số Cà Mau
15/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K3
100N
35
200N
148
400N
3158
0387
3139
1TR
7848
3TR
19556
08176
76180
20030
72217
53465
66468
10TR
14948
24529
20TR
71133
30TR
45450
ĐB
806843
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0
1 7
2 9
3,4 3 5,9,0,3
4 8,8,8,3
Chục Số Đơn vị
3,6 5 8,6,0
5,7 6 5,8
8,1 7 6
4,5,4,6,4 8 7,0
3,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )