http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
57
250N
157
500N
1484
7258
6490
1TR
0956
2,5TR
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
5TR
16117
01829
10TR
99145
40TR
88351
ĐB
306035
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0
4,5 1 3,7
6,3 2 9
8,1 3 2,5
8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 7,7,8,6,1
5,6 6 6,2
5,5,1 7 0
5 8 4,3
2 9 0
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
45
250N
065
500N
8325
7038
7818
1TR
6295
2,5TR
43607
69026
64172
40506
65931
77720
00746
5TR
93142
44156
10TR
99655
40TR
85188
ĐB
979256
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
3 1 8
7,4 2 5,6,0
3 8,1
4 5,6,2
Chục Số Đơn vị
4,6,2,9,5 5 6,5,6
2,0,4,5,5 6 5
0 7 2
3,1,8 8 8
9 5
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
80
250N
500
500N
3517
2598
9571
1TR
1009
2,5TR
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
5TR
15218
85265
10TR
36444
40TR
31072
ĐB
643774
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0,0 0 0,9,0
7 1 7,2,3,8
7,1,7 2
1 3
7,4,7 4 6,4
Chục Số Đơn vị
6 5
4,8 6 5
1 7 1,2,4,2,4
9,1 8 0,6
0 9 8
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
03
250N
464
500N
2328
3434
2479
1TR
2768
2,5TR
04149
71021
60761
79639
27052
43770
85010
5TR
29451
20215
10TR
67574
40TR
81306
ĐB
942752
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,6
2,6,5 1 0,5
5,5 2 8,1
0 3 4,9
6,3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1,2
0 6 4,8,1
7 9,0,4
2,6 8
7,4,3 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
28/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
99
250N
367
500N
3379
6745
1788
1TR
5510
2,5TR
85199
32981
07262
27351
66376
57914
43806
5TR
41302
17205
10TR
98934
40TR
90731
ĐB
645478
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,2,5
8,5,3 1 0,4
6,0 2
3 4,1
1,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 1
7,0 6 7,2
6 7 9,6,8
8,7 8 8,1
9,7,9 9 9,9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
21/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
03
250N
059
500N
9222
5074
0639
1TR
0839
2,5TR
57415
58741
58449
35031
45964
94550
72926
5TR
81107
90065
10TR
22887
40TR
54959
ĐB
985186
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,7
4,3 1 5
2 2 2,6
0 3 9,9,1
7,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
1,6 5 9,0,9
2,8 6 4,5
0,8 7 4
8 7,6
5,3,3,4,5 9
Kết quả xổ số Thừa T. Huế
14/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: STTH
100N
34
250N
503
500N
5009
2854
7895
1TR
7123
2,5TR
63776
58450
01777
07014
52623
91496
01875
5TR
05102
02933
10TR
71191
40TR
16039
ĐB
706255
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,9,2
9 1 4
0 2 3,3
0,2,2,3 3 4,3,9
3,5,1 4
Chục Số Đơn vị
9,7,5 5 4,0,5
7,9 6
7 7 6,7,5
8
0,3 9 5,6,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )