http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
26/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
79
250N
285
500N
5196
3481
3243
1TR
8751
2,5TR
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
5TR
02839
96116
10TR
85452
40TR
83429
ĐB
051987
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
8,5 1 8,2,6
1,5 2 9
4,8 3 4,9
3,8 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 1,2
9,1 6
9,0,8 7 9
1 8 5,1,3,4,7
7,3,2 9 6,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
19/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
39
250N
425
500N
7919
3574
2056
1TR
3538
2,5TR
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
5TR
58839
94058
10TR
38556
40TR
15570
ĐB
298117
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
1 1 9,1,0,7
7 2 5
3 9,8,9
7,4 4 8,8,4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,8,6
5,5 6
1 7 4,2,5,0
3,4,4,5 8
3,1,3 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
12/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
42
250N
422
500N
6759
1156
1636
1TR
4966
2,5TR
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
5TR
41565
29865
10TR
76408
40TR
39521
ĐB
293762
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
2 1 0,8
4,2,8,6 2 2,1
4 3 6
6 4 2,3
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,6,6
5,3,6,7,5 6 6,4,5,5,2
7 6
1,0 8 2
5 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
05/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
99
250N
662
500N
5891
0155
9660
1TR
2433
2,5TR
31542
19625
46707
68415
55146
28062
08743
5TR
78645
26516
10TR
51587
40TR
93932
ĐB
300892
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
9 1 5,6
6,4,6,3,9 2 5
3,4 3 3,2
4 2,6,3,5
Chục Số Đơn vị
5,2,1,4 5 5
4,1 6 2,0,2
0,8 7
8 7
9 9 9,1,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
28/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
68
250N
230
500N
7221
9368
0733
1TR
5194
2,5TR
42835
21521
37930
00826
33550
92100
98962
5TR
73119
64036
10TR
85874
40TR
19874
ĐB
014259
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,3,5,0 0 0
2,2 1 9
6 2 1,1,6
3 3 0,3,5,0,6
9,7,7 4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,9
2,3 6 8,8,2
7 4,4
6,6 8
1,5 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
21/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
71
250N
145
500N
0503
5307
4010
1TR
6122
2,5TR
61471
42185
72739
39051
63788
42453
49378
5TR
53015
79895
10TR
56741
40TR
08666
ĐB
615582
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,7
7,7,5,4 1 0,5
2,8 2 2
0,5 3 9
4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,8,1,9 5 1,3
6 6 6
0 7 1,1,8
8,7 8 5,8,2
3 9 5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N
01
250N
351
500N
8557
0923
3565
1TR
0365
2,5TR
70016
40689
41806
42586
58812
54266
52441
5TR
74158
70097
10TR
07357
40TR
64599
ĐB
473105
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,5
0,5,4 1 6,2
1 2 3
2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 1,7,8,7
1,0,8,6 6 5,5,6
5,9,5 7
5 8 9,6
8,9 9 7,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )