http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 28/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 28/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
47490
72043
09830
29003
30879
15157
62025
16755
23357
05880
8291
6953
9981
1132
0811
0341
2380
4935
4914
8694
232
937
880
63
29
75
12
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,8,3,9 0 3
1,4,9,8 1 2,1,4
1,3,3 2 9,5
6,5,0,4 3 2,7,5,2,0
1,9 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7,3,2,5 5 3,7,5,7
6 3
3,5,5 7 5,9
8 0,0,1,0
2,7 9 4,1,0

Xổ số điện toán - Ngày: 27/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
72578
03162
29946
49185
10694
39375
83675
96521
94508
49856
5521
7559
0698
8712
1793
4900
1219
2541
0475
3049
322
063
620
40
07
32
52
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,0 0 7,0,8
4,2,2 1 9,2
3,5,2,1,6 2 2,0,1,1
6,9 3 2
9 4 0,1,9,6
Chục Số Đơn vị
7,7,7,8 5 2,9,6
5,4 6 3,2
0 7 5,5,5,8
9,0,7 8 5
1,4,5 9 3,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 26/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
53398
12478
14385
06275
50369
07115
73615
52752
37780
90972
1340
3208
3152
1799
5570
7834
5867
5173
2969
1012
288
878
459
61
92
08
33
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 8,8
6 1 2,5,5
9,1,5,5,7 2
3,7 3 3,4
3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,8,7 5 9,2,2
6 1,7,9,9
6 7 8,0,3,2,5,8
0,8,7,0,7,9 8 8,0,5
5,6,9,6 9 2,9,8

Xổ số điện toán - Ngày: 25/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
09743
80957
58795
38612
30165
99475
59693
26647
80994
67715
7348
3723
9468
7032
1192
3750
3229
4263
1412
7585
192
342
319
43
55
10
23
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
1 0,9,2,5,2
9,4,9,1,3,1 2 3,9,3
4,2,6,2,9,4 3 2
9 4 3,2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
5,8,6,7,1,9 5 5,0,7
6 3,8,5
4,5 7 5
4,6 8 5
1,2 9 2,2,3,4,5

Xổ số điện toán - Ngày: 24/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
70098
97488
81877
42410
78164
41219
93046
13510
18781
03112
1380
5811
1579
9803
4821
3430
6260
1609
5871
9504
065
714
870
82
60
02
22
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,3,6,8,1,1 0 2,9,4,3
2,7,1,8 1 4,1,9,0,2,0
8,0,2,1 2 2,1
0 3 0
1,0,6 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5
4 6 0,5,0,4
7 7 0,1,9,7
8,9 8 2,0,1,8
0,7,1 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 23/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 23/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
13182
64473
58976
80232
65555
53210
45207
14837
11304
47605
1946
6656
2147
6690
2484
5860
7889
6268
2267
8394
272
701
862
51
87
41
60
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,9,1 0 1,7,4,5
5,4,0 1 0
7,6,3,8 2
7 3 7,2
8,9,0 4 1,6,7
Chục Số Đơn vị
5,0 5 1,6,5
4,5,7 6 0,2,0,8,7
8,6,4,0,3 7 2,6,3
6 8 7,4,9,2
8 9 4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 22/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
39397
45487
31476
00040
47830
45608
32162
70312
68143
75822
0668
1475
4436
5595
1774
6655
7678
7745
1426
4108
126
617
344
06
61
62
64
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,8,8
6 1 7,2
6,6,1,2 2 6,6,2
4 3 6,0
6,4,7 4 4,5,3,0
Chục Số Đơn vị
5,4,7,9 5 5
0,2,2,3,7 6 1,2,4,8,2
1,8,9 7 4,8,5,6
7,0,6,0 8 7
9 5,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )