http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 12/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
93970
42956
73740
91882
83289
82224
72392
74037
55906
71697
8776
4418
7445
8959
1169
0666
5630
9231
9050
2909
821
686
067
19
90
38
72
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3,5,4,7 0 9,6
2,3 1 9,8
7,9,8 2 1,4
3 8,0,1,7
2 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4 5 0,9,6
8,6,7,0,5 6 7,9,6
6,3,9 7 2,6,0
3,1 8 6,9,2
1,6,0,5,8 9 0,2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 11/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
44082
54663
92964
99837
22054
43808
55157
92026
05240
67821
2738
7721
9324
8774
9294
5523
0851
6678
6552
6797
222
573
344
18
50
01
97
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,8
0,5,2,2 1 8
2,5,8 2 2,3,1,4,6,1
7,2,6 3 8,7
4,9,2,7,5,6 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 0,1,2,4,7
2 6 4,3
9,9,5,3 7 3,8,4
1,7,3,0 8 2
9 7,4,7

Xổ số điện toán - Ngày: 10/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
42119
46227
15689
40605
72931
94336
16191
34533
11281
55440
3715
6243
8815
2599
2175
5335
7267
0050
2428
0823
480
881
114
00
21
22
60
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,8,5,4 0 0,5
2,8,3,9,8 1 4,5,5,9
2 2 1,2,8,3,7
2,4,3 3 5,1,6,3
1 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,3,1,1,0 5 0
3 6 0,7
6,2 7 5
2 8 0,1,1,9
9,8,1 9 9,1

Xổ số điện toán - Ngày: 09/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 09/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 09/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
00180
08818
76858
40225
72014
12353
22770
77701
09071
86478
2496
0033
3491
3756
9133
9537
9829
7490
4817
6589
487
431
615
29
26
30
37
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9,7,8 0 1
3,9,0,7 1 5,7,4,8
2 9,6,9,5
3,3,5 3 0,7,1,3,7,3
1 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6,3,8
2,9,5 6
3,8,3,1 7 0,1,8
7,5,1 8 7,9,0
2,2,8 9 0,6,1

Xổ số điện toán - Ngày: 08/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
76821
26769
25934
27097
43807
18207
37835
64746
96956
71714
9638
3327
2771
8852
5803
4206
1658
8429
7592
1323
531
716
624
26
15
12
43
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,6,7,7
3,7,2 1 5,2,6,4
1,9,5 2 6,4,9,3,7,1
4,0,2 3 1,8,5,4
2,1,3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8,2,6
2,1,0,4,5 6 9
2,0,0,9 7 1
5,3 8
2,6 9 2,7

Xổ số điện toán - Ngày: 07/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 07/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
80395
00604
25509
78144
59383
34164
25193
99102
86355
12585
8759
8509
1662
6999
8566
5673
2593
7055
8534
2576
870
598
708
15
08
89
57
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,8,9,2,9,4
1 5
6,0 2
7,9,8,9 3 4
3,6,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
1,5,5,8,9 5 7,5,9,5
6,7 6 6,2,4
5 7 0,3,6
0,9,0 8 9,3,5
8,5,0,9,0 9 8,3,9,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 06/08/2022

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 06/08/2022
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
74873
78243
71609
86446
61504
82910
88725
81307
14382
76821
7562
1111
9085
4994
5479
4825
7458
8637
4759
5644
020
634
836
27
69
71
72
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 4,7,9
7,1,2 1 1,0
7,6,8 2 7,0,5,5,1
4,7 3 4,6,7
3,4,9,0 4 4,6,3
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 8,9
3,4 6 9,2
2,3,0 7 1,2,9,3
5 8 5,2
6,7,5,0 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
83  ( 10 ngày )
08  ( 9 ngày )
12  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
22  ( 7 ngày )

Miền Bắc

61  ( 18 ngày )
32  ( 13 ngày )
49  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
77  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
39  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
65  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

67  ( 13 ngày )
77  ( 12 ngày )
14  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
33  ( 9 ngày )
40  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
12  ( 6 ngày )