http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/05/2024

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 22/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
22/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
39397
G.Nhất
45487
G.Nhì
31476
00040
G.Ba
47830
45608
32162
70312
68143
75822
G.Tư
0668
1475
4436
5595
G.Năm
1774
6655
7678
7745
1426
4108
G.Sáu
126
617
344
G.Bảy
06
61
62
64
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,8,8
6 1 7,2
6,6,1,2 2 6,6,2
4 3 6,0
6,4,7 4 4,5,3,0
Chục Số Đơn vị
5,4,7,9 5 5
0,2,2,3,7 6 1,2,4,8,2
1,8,9 7 4,8,5,6
7,0,6,0 8 7
9 5,7

Xổ số điện toán - Ngày: 15/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
15/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
06926
G.Nhất
62025
G.Nhì
01409
55964
G.Ba
06652
08021
58498
38040
60194
51612
G.Tư
9231
5633
3688
2553
G.Năm
1388
2016
7652
8917
9212
7390
G.Sáu
336
470
610
G.Bảy
89
29
30
72
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1,9,4 0 9
3,2 1 0,6,7,2,2
7,5,1,5,1 2 9,1,5,6
3,5 3 0,6,1,3
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,2
3,1,2 6 4
1 7 2,0
8,8,9 8 9,8,8
8,2,0 9 0,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 08/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 08/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
08/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
56095
G.Nhất
97809
G.Nhì
58525
99356
G.Ba
37066
79058
17319
80729
82947
25743
G.Tư
3094
2057
5210
6852
G.Năm
3379
9322
9426
1998
7384
9935
G.Sáu
963
856
373
G.Bảy
07
22
24
10
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,9
1 0,0,9
2,2,5 2 2,4,2,6,9,5
6,7,4 3 5
2,8,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 6,7,2,8,6
5,2,6,5 6 3,6
0,5,4 7 3,9
9,5 8 4
7,1,2,0 9 8,4,5

Xổ số điện toán - Ngày: 01/05/2024

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/05/2024
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 01/05/2024
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Bắc Ninh
01/052024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
72031
G.Nhất
10292
G.Nhì
46130
26589
G.Ba
90676
42039
96046
05589
71405
98943
G.Tư
7618
6107
6935
4766
G.Năm
2832
7333
5398
2863
9727
6282
G.Sáu
476
452
577
G.Bảy
95
61
60
97
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,5
6,3 1 8
5,3,8,9 2 7
3,6,4 3 2,3,5,9,0,1
4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,3,0 5 2
7,6,7,4 6 1,0,3,6
9,7,2,0 7 6,7,6
9,1 8 2,9,9
3,8,8 9 5,7,8,2

Xổ số điện toán - Ngày: 24/04/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh
24/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
69952
G.Nhất
12165
G.Nhì
74557
28269
G.Ba
17544
31458
29961
71554
18326
20760
G.Tư
6441
9828
9610
1054
G.Năm
3082
9422
4364
8493
2653
5224
G.Sáu
382
567
101
G.Bảy
82
60
50
47
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,1,6 0 1
0,4,6 1 0
8,8,8,2,5 2 2,4,8,6
9,5 3
6,2,5,4,5 4 7,1,4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,3,4,8,4,7,2
2 6 0,7,4,1,0,9,5
4,6,5 7
2,5 8 2,2,2
6 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 17/04/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh
17/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
90289
G.Nhất
19874
G.Nhì
24789
50177
G.Ba
84160
84250
66154
14306
03341
85969
G.Tư
3241
9829
9103
6240
G.Năm
5674
7671
0218
3300
5133
6434
G.Sáu
317
228
892
G.Bảy
47
40
90
27
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,0,4,6,5 0 0,3,6
7,4,4 1 7,8
9 2 7,8,9
3,0 3 3,4
7,3,5,7 4 7,0,1,0,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
0 6 0,9
4,2,1,7 7 4,1,7,4
2,1 8 9,9
2,6,8,8 9 0,2

Xổ số điện toán - Ngày: 10/04/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh
10/042024
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSMB
ĐB
14138
G.Nhất
62724
G.Nhì
54157
96213
G.Ba
14362
89770
55669
50544
04462
48939
G.Tư
4062
5079
6608
7155
G.Năm
7402
1236
4922
4421
2178
9253
G.Sáu
552
247
722
G.Bảy
12
45
75
97
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,8
2 1 2,3
1,5,2,0,2,6,6,6 2 2,2,1,4
5,1 3 6,9,8
4,2 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,7,5 5 2,3,5,7
3 6 2,2,9,2
9,4,5 7 5,8,9,0
7,0,3 8
7,6,3 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
66  ( 9 ngày )
37  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
09  ( 6 ngày )
17  ( 6 ngày )
25  ( 6 ngày )
43  ( 6 ngày )
49  ( 6 ngày )

Miền Bắc

27  ( 15 ngày )
83  ( 15 ngày )
13  ( 14 ngày )
16  ( 13 ngày )
31  ( 11 ngày )
38  ( 11 ngày )
54  ( 11 ngày )
96  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

77  ( 12 ngày )
22  ( 10 ngày )
46  ( 8 ngày )
55  ( 7 ngày )
25  ( 6 ngày )
33  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )
95  ( 6 ngày )