http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/07/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N
08
200N
303
400N
2539
4499
9679
1TR
0632
3TR
70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518
10TR
32279
82455
20TR
61725
30TR
84061
ĐB
077193
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 8,3,6
4,6 1 4,8
3 2 0,5
0,8,9 3 9,2
1 4 1
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5
0 6 1
7 9,9
0,1 8 0,3
3,9,7,7 9 9,3
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N
01
200N
130
400N
7535
8063
3491
1TR
2442
3TR
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
10TR
19442
56383
20TR
01321
30TR
43728
ĐB
854130
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 1,8,2,2
0,9,2 1
4,0,0,4 2 1,8
6,8 3 0,5,0
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,9 5
9 6 3
7 7 7
0,2 8 4,3
9 1,6,5
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N
04
200N
360
400N
0396
3621
9798
1TR
6897
3TR
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
10TR
10363
00162
20TR
44919
30TR
10793
ĐB
343594
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,5
2,2 1 5,9
6 2 1,1
6,9 3
0,9 4 8,9
Chục Số Đơn vị
0,8,1 5
9 6 0,3,2
9,7 7 7
9,4 8 5
4,1 9 6,8,7,3,4
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T6
100N
72
200N
064
400N
1951
0101
5315
1TR
3820
3TR
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
10TR
86932
85891
20TR
43668
30TR
44496
ĐB
479752
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1
5,0,2,9 1 5,9,3
7,3,5 2 0,1
1 3 9,2
6,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,8,2
9 6 4,8
7 2
5,6 8
1,3 9 4,0,1,6
Kết quả xổ số Hậu Giang
04/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T6
100N
01
200N
706
400N
3379
8327
1356
1TR
7315
3TR
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
10TR
32826
40267
20TR
73616
30TR
68249
ĐB
894328
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,1
0,0,5 1 5,4,2,6
6,1 2 7,9,6,8
3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,1
0,5,2,1 6 2,7
2,6 7 9
2 8
7,2,4 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang
28/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N
62
200N
534
400N
0991
9645
4052
1TR
5979
3TR
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
10TR
72963
74291
20TR
26783
30TR
86417
ĐB
434925
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
9,8,0,9 1 7
6,5,0 2 3,5
2,6,8 3 4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,6,2 5 2,9
6 2,5,5,3
1 7 9
8 1,3
7,5 9 1,1
Kết quả xổ số Hậu Giang
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N
25
200N
550
400N
3273
6210
2088
1TR
6348
3TR
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
10TR
91352
87756
20TR
43627
30TR
15253
ĐB
048784
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
83  ( 10 ngày )
08  ( 9 ngày )
12  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
22  ( 7 ngày )

Miền Bắc

61  ( 18 ngày )
32  ( 13 ngày )
49  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
77  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
39  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
65  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

67  ( 13 ngày )
77  ( 12 ngày )
14  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
33  ( 9 ngày )
40  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
12  ( 6 ngày )