http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 02/07/2022

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số TP. HCM
02/072022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7A7
100N
30
200N
494
400N
1154
7515
9968
1TR
0959
3TR
47503
02606
71613
19360
95563
74913
48302
10TR
28814
39179
20TR
20079
30TR
05056
ĐB
331053
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/07/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 3,6,2
1 5,3,3,4
0 2
0,1,6,1,5 3 0
9,5,1 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4,9,6,3
0,5 6 8,0,3
7 9,9
6 8
5,7,7 9 4
Kết quả xổ số TP. HCM
25/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6D7
100N
78
200N
287
400N
2684
2020
7330
1TR
8745
3TR
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
10TR
01510
43272
20TR
26510
30TR
99845
ĐB
757313
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,6,1,1 0 5
1 7,0,0,3
7 2 0
4,1 3 0
8 4 5,3,5
Chục Số Đơn vị
4,0,7,4 5
9 6 8,0
8,1 7 8,5,2
7,6 8 7,4
9 6
Kết quả xổ số TP. HCM
18/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6C7
100N
45
200N
297
400N
3942
1722
5506
1TR
5306
3TR
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
10TR
34668
25913
20TR
23940
30TR
10841
ĐB
296025
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,4 0 6,6,0,3
4 1 4,3
4,2,4 2 2,5
4,0,1 3 5
1 4 5,2,3,2,0,1
Chục Số Đơn vị
4,3,2 5
0,0 6 0,8
9 7
6 8
9 7
Kết quả xổ số TP. HCM
11/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6B7
100N
41
200N
064
400N
9711
8952
0313
1TR
1103
3TR
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
10TR
06200
01151
20TR
20565
30TR
60898
ĐB
563395
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
4,1,5 1 1,3
5,2,6 2 2,8,7
1,0 3
6 4 1
Chục Số Đơn vị
9,9,6,9 5 2,1
6 4,2,5
2 7 8
2,7,9 8
9 5,5,8,5
Kết quả xổ số TP. HCM
04/062022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6A7
100N
13
200N
435
400N
9050
5576
1879
1TR
4918
3TR
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
10TR
51629
97023
20TR
82553
30TR
74899
ĐB
666780
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8 0 9
1 3,8,5,0
2 6,9,3
1,2,5 3 5
4 8
Chục Số Đơn vị
3,1 5 0,3
7,2 6
7 6,9
1,4 8 9,9,0
7,8,0,8,2,9 9 9
Kết quả xổ số TP. HCM
28/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5D7
100N
26
200N
558
400N
8715
2586
8652
1TR
4785
3TR
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
10TR
50145
51775
20TR
18000
30TR
86320
ĐB
925810
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,1 0 4,8,0
1 5,0
5,7 2 6,9,3,0
2,7 3 6
0 4 5
Chục Số Đơn vị
1,8,4,7 5 8,2
2,8,3 6
7 2,3,5
5,0 8 6,5
2 9
Kết quả xổ số TP. HCM
21/052022
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5C7
100N
27
200N
840
400N
5638
5838
5916
1TR
8489
3TR
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
10TR
02861
59808
20TR
21393
30TR
19578
ĐB
108098
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 4,9,8
6 1 6,5,7
2 7
9 3 8,8
0,6 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5
1 6 4,0,1
2,9,1 7 8
3,3,0,7,9 8 9
8,0 9 7,3,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 13 ngày )
56  ( 13 ngày )
83  ( 10 ngày )
08  ( 9 ngày )
12  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
79  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
22  ( 7 ngày )

Miền Bắc

61  ( 18 ngày )
32  ( 13 ngày )
49  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
77  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
39  ( 8 ngày )
42  ( 8 ngày )
65  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

67  ( 13 ngày )
77  ( 12 ngày )
14  ( 11 ngày )
49  ( 11 ngày )
80  ( 10 ngày )
33  ( 9 ngày )
40  ( 8 ngày )
81  ( 8 ngày )
12  ( 6 ngày )